Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte säsongen 2019/2020 - 4/10

18 AUG 2020 21:31
Kallelse till årsmöte den 4 oktober klockan 19.00 på Kafé Slalom, eller via digital länk.
  • Uppdaterad: 21 AUG 2020 15:22

Kallelse till årsmöte den 4 oktober klockan 19.00 i Kafé Slalom, kommer även finnas möjlighet att ansluta digitalt via länk. Årsmötet har tidigare utlysts till den 13 september men då det ekonomiska underlaget inte är levererat av revisionsbyrån och ska revideras av våra valda revisorer har styrelsen valt att skjuta fram mötet till den 4 oktober.

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Mer information så som agenda och länk till mötet kommer att publiceras senast en vecka före årsmötet på hemsidan. 

Direkt efter årsmötet kommer vi genomföra en workshop, där ni som medlemmar har möjlighet att vara med och påverka verksamheten inför nästa år.

Vi vill samla ihop synpunkter och förbättringsförslag, som input till den nya styrelsen. Det går också bra att maila in era synpunkter i förväg till vår sekreterare på This is a mailto link.

 

Följande förslag har inkommit:

1. Förändring av medlemsavgifter föreslås till:

    • Enskild medlem – 300 kr (oförändrat, men Portkul höjs till 300 kr för att få samma medlemsavgift för alla aktiva medlemmar

    • Familje medlemskap 600 kr (tidigare 500 kr)

    • Stödmedlem 100 kr

2. Förändring av stadgar 15 § med avseende på tidpunkt för årsmöte, samt hur kallelse skall anslås.

Från Till
"15 § Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga." "15 § Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga."

 

 

Välkomna! 

Styrelsen

 

Skribent: Åsa Åberg
Epost: Adressen Gömd

www.sundsvall.se

 

  

 

 

 

 

 Samtliga sponsorer


    

 

Postadress:
Nolby Alpina SK - Skidor
Postbox 29
86221 Kvissleby

Kontakt:
Tel: 060513780
E-post: This is a mailto link